Book Details
Alt Text

Hubungan Etnik 3e
by Zaid Ahmad • Ruslan Zainuddin • Sarjit Singh Gill • Ahmad Tarmizi Talib • Ho Hui Ling • Lee Yok Fee • Najeemah Mohd Yusof • Nazri Muslim
ISBN 9 789834 708627Step by step guides
About this Book

Buku Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Ketiga ini disediakan sebagai rujukan utama yang disarankan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) kepada pelajar IPTS dan IPTA untuk kursus Hubungan Etnik peringkat Sarjana Muda di institusi pendidikan masing-masing. Buku ini menyentuh tentang pelbagai isu-isu semasa yang berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia, terutamanya dari sudut pandangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ia telah disemak dan disusun semula mengikut silibus Mata Pelajaran Umum (MPU) dan garis panduan kursus hubungan etnik di universiti-universiti tempatan. Susunan bab-bab mengambil kira juga kepentingan dan relevan buku ini dalam konteks pembinaan negara dan hubungan pelbagai kaum di Malaysia.


Testimonial

You may also like:
Malaysian Studies 2e
Pengajian Malaysia 5e
Success Science SPM
Success Physics SPM