Book Details
Alt Text

Pengajian Malaysia 5e
by Mardiana Nordin • Hasnah Hussiin
ISBN 9 789834 712013Step by step guides
About this Book

Buku Pengajian Malaysia Edisi Kelima ini disediakan sebagai rujukan utama yang disarankan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) kepada pelajar IPTS dan IPTA untuk kursus Pengajian Malaysia peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda di institusi pendidikan masing-masing. Buku ini juga wajar dijadikan rujukan oleh pelajar–pelajar asing yang menuntut di negara ini. Pada masa yang sama, buku ini juga amat bermanfaat kepada seluruh rakyat Malaysia yang ingin mengetahui dan memperdalam ilmu berhubung negara Malaysia sejak awal sehinggalah kini. Ilmu yang terdapat di dalam buku ini diyakini dapat melahirkan warganegara yang teguh jati dirinya, cintakan negara dan mempunyai jiwa patriotik yang kental. Buku ini mengandungi lapan bab keseluruhannya yang mencakupi kesemua tema utama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam silibus Mata Pelajaran Umum (MPU). Keseluruhan inti pati buku merangkumi aspek-aspek sejarah, sistem pemerintahan dan perundangan dasar-dasar penting negara, pembangunan sosioekonomi negara, kemasyarakatan/perpaduan malahan meliputi isu-isu semasa yang melatari perkembangan negara akhir-akhir ini.


Testimonial

You may also like:
Hubungan Etnik 3e
Malaysian Studies 2e
Success Science SPM
Success Physics SPM